Президент Республіки Гватемала Алехандро Едуардо Джамматтеі Файа President of the Republic of Guatemala Alejandro Eduardo Giammattei Falla

Візит президента Гватемали у час жорстокої й неспровакованої війни російської
федерації проти України став потужним знаком солідарності з українським народом та
відзначив чітку й послідовну підтримку України, її територіальної цілісності, суверенітету,
а також незмінну позицію Гватемали щодо захисту прав людини й фундаментального
права кожного народу на свободу й незалежність.

У рамах візиту Президента Гватемали було підписано міжурядову угоду про взаємне
скасування візових вимог.

Крім того, візит заклав засади для насиченого двостороннього діалогу та плідної
співпраці. Україна заручилася підтримкою Гватемали в міжнародних та регіональних
організаціях, як надійного партнера в Центральній Америці.

23 серпня Президент Джамматтеі взяв участь в режимі онлайн у саміті Міжнародної
Кримської платформи. Гватемала перша країна латиноамериканського регіону, що
приєдналася до спільної декларації Кримської платформи.

Також започатковано торговельно-економічний діалог для реалізації низки конкретних
проєктів, зокрема у агро-промисловій сфері.

Столиці обох держав планують відкриття дипломатичних представництв в Україні та
Гватемалі.

The visit of the President of Guatemala during the brutal and unprovoked war of the Russian
Federation against Ukraine served as a powerful sign of solidarity with the Ukrainian people
and marked clear and consistent support for Ukraine, its territorial integrity, sovereignty, as
well as Guatemala’s unchanging position on the protection of human rights and the
fundamental right of every people to freedom and independence.

During the visit of the President of Guatemala, an intergovernmental agreement on the mutual
cancellation of visa requirements was signed.

In addition, the visit laid the foundations for rich bilateral dialogue and fruitful cooperation.
Ukraine can rely on the support of Guatemala in international and regional organizations as a
reliable partner in Central America.

On August 23, President Giammattei took part online in the summit of the International
Crimean Platform. Guatemala is the first country in the Latin American region to join the joint
declaration of the Crimean Platform.

A trade and economic dialogue has also been launched for the implementation of a number of
specific projects, in particular in the agro-industrial sphere.

The capitals of both states plan to open diplomatic missions in Ukraine and Guatemala.