Президент Республіки Молдова Майя Санду The President of the Republic of Moldova Maia Sandu

Республіка Молдова рішуче засуджує військову агресію рф проти України, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Молдова послідовно підтримує заяви/резолюції/голосування щодо засудження російської агресії проти України в міжнародних організаціях (ООН, ОБСЄ, Рада Європи тощо). РМ виступила співавтором та проголосувала за десятки заяв і резолюцій, у тому числі три резолюції Генеральної Асамблеї ООН: «Агресія проти України», «Гуманітарні наслідки агресії проти України», «Призупинення прав на членство Російської Федерації в Рада з прав людини». У цьому ж ключі РМ виступила співавтором резолюції «Ситуація з правами людини в Україні після агресії Російської Федерації», прийнятої на 49-й сесії Ради ООН з прав людини.

24.11.2022 Парламент РМ ухвалив Декларацію, в якій визнав Голодомор 1932-1933 рр. актом геноциду українського народу, а російську агресію проти нашої держави – «політикою геноциду українського народу та ліквідації держави Україна».

Станом на 27.12.2022 в Молдові перебуває близько 81 тис. громадян України, тимчасово переміщених після 24.02.2022 (з них близько половини – діти), що є одним із найвищих показників на душу населення серед країн, які приймають біженців. Населення країни збільшилося на 4%.

Здебільшого їм надається безкоштовне проживання і харчування, доступ до медичних і освітніх послуг.

The Republic of Moldova strongly condemns the military aggression of the russian federation against Ukraine, supports the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders.

Moldova consistently supports statements/resolutions/votes on the condemnation of russian aggression against Ukraine in international organizations (UN, OSCE, Council of Europe etc.). The Republic of Moldova co-authored and voted for dozens of statements and resolutions, including three resolutions of the UN General Assembly: «Aggression against Ukraine», «Humanitarian consequences of aggression against Ukraine», «Suspension of the rights to membership of the russian federation in the Human Rights Council». In addition, the Republic of Moldova co-authored the resolution «Situation with human rights in Ukraine after the aggression of the russian federation», adopted at the 49th session of the UN Human Rights Council.

On November 24, 2022, the Parliament of the Republic of Moldova adopted a Declaration in which it recognized the Holodomor of 1932-1933 as an act of genocide of the Ukrainian people, and russian aggression against our state as «a policy of genocide of the Ukrainian people and liquidation of the state of Ukraine».

As of December 27, 2022, there are about 81 thousand Ukrainian citizens temporarily displaced after February 24, 2022 in Moldova (about half of them are children), which is one of the highest per capita indicators among countries that accept refugees. The population of the country increased by 4%.

For the most part, they are provided with free accommodation and food, access to medical and educational services.