ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАДИ ШАРЛЬ МІШЕЛЬ THE PRESIDENT OF THE EUROPEAN COUNCIL CHARLES MICHEL

Шарль Мішель (фр. Charles Michel; нар. 21 грудня 1975 року) — бельгійський державний та політичний діяч, Прем’єр-міністр Бельгії, з 1 грудня 2019 року – Президент Європейської Ради.

Активно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, послідовно засуджує російську агресію.

Під час виступу в Раді Безпеки ООН щодо миру та безпеки в Україні Шарль Мішель підкреслив, що ЄС продовжуватиме підтримувати нашу державу та український народ. «Росія напала на одну країну, один народ, Україну. Але Росія також здійснила напад на цінності та принципи цієї організації. Людська гідність, толерантність, багатостороннє співробітництво та міжнародне право – це наші спільні цінності, основа цієї організації. Отже, це більше, ніж війна проти однієї нації. Це війна проти всього, що ми будували протягом поколінь після Другої світової війни» – зазначив він.

Один із перших лідерів ЄС, який відвідав Бородянку та Одесу, щоб на власні очі побачити масштаби російських звірств та руйнувань, а також заблоковане море. За результатами поїздки разом з урядом України було скоординовано спільні з ЄС кроки щодо розблокування українських портів.

Особисто наполягав на проведенні конференції донорів для підтримки України. Шарль Мішель переконаний, що війна проти України є людською трагедією цього століття. «Далекоглядні лідери сьогодні повинні встати і дати сигнал, що ми будемо мужньо та непохитно підтримувати Україну не лише словом і промовами – цього недостатньо. Потрібні рішення, потрібні гроші, нам потрібна чітка координація, нам потрібна політична воля» -зазначив він.

Шарль Мішель допомагає Україні забезпечити підтримку ЄС на таких важливих напрямках як посилення санкційного тиску на рф, виділення фінансової допомоги, надання військового обладнання та гуманітарної допомоги, а також здійснення міжнародного правосуддя та притягнення до відповідальності винних за скоєні воєнні злочини в Україні.

Charles Michel (born November 21, 1975) is a Belgian politician, Prime Minister of Belgium, President of the European Council since 2019.

Charles Michel actively supports the sovereignty and territorial integrity of Ukraine and condemns the russian aggression.

In his address at the UN Security Council on peace and security in Ukraine this June, Charles Michel emphasized that the EU will continue to support our country and the Ukrainian people. “Russia is attacking one country, one people, Ukraine. But Russia is also attacking the values and principles of this house. Human dignity, tolerance, multilateral cooperation and international law. These are our shared values, the bedrock of this house. Therefore, this is more than a war against one nation. It is a war against all that we have built over generations since World War II,” President of the European Council said.

He was among the first EU leaders visiting Borodianka and Odesa and saw with his own eyes the scale of russian atrocities and destructions, as well as what a blocked sea means. As a result, he coordinated the joint EU steps with the government of Ukraine to unblock Ukrainian ports.

Charles Michel personally insisted on holding donors’ conference to support Ukraine. President of the European Council is convinced that the war against Ukraine is a human tragedy of this century. “The visionary leaders today have to stand up and to give a signal that we will be courageous, we will be extremely firm in order to support Ukraine not only with word, not only with speeches – this is not enough – we need decisions, we need money, we need strong coordination, we need political will,” he said.

Charles Michel assists Ukraine with getting the EU support in such important areas as increasing sanctions pressure on the russian federation, allocation of financial aid, provision of military equipment and humanitarian aid, as well as support in ensuring international justice and holding accountable those responsible for war crimes in Ukraine.