Визволення Сумщини від російських окупантів Liberation of Sumy Oblast from Russian Invaders

Окремі територіальні громади Сумської області у 2022 році були окуповані російськими військовими в період з 24 лютого по 03 квітня.

Місцями найбільших бойових дій та злочинів російської армії були місто-Герой Охтирка (Охтирська територіальна громада), місто Тростянець (Тростянецька територіальна громада), село Боромля (Боромлянська територіальна громада).

Вцілому за період окупації Сумщини російськими військовими у 2022 році було вбито 137 – цивільних осіб, з яких 8 дітей.

28 березня 2023 року Президент України Володимир Зеленський відвідав Сумську область із робочим візитом. Під час поїздки регіоном Глава держави взяв участь у заходах з нагоди річниці оборони Охтирки від окупантів, а також передав громаді міста почесну відзнаку міста-Героя та відвідав м. Тростянець.

З метою допомоги та розвитку міжрегіонального співробітництва проведено 52 заходи міжнародного характеру як в економічній, так і гуманітарній сферах. Сумську область за цей період відвідали делегації та представники 19 країн світу: Естонії, США, Швейцарії, Німеччини, Чехії, Франції, Норвегії, Великої Британії, Японії, Молдови, Канади, Італії, Швеції, Туреччини, Узбекистану, Ізраїлю, Бельгії, Греції, Уганди.

In 2022, separate territorial communities of the Sumy region were occupied by the Russian military in the period from February 24 to April 3.

The places of the greatest military operations and crimes of the Russian army were the Hero city Okhtyrka (Okhtyrka Territorial Community), Trostianets (Trostyanets Territorial Community), the Boromlia village (Boromlia Territorial Community).

In total, during the period of occupation of the Sumy region by the Russian military in 2022, 137 civilians were killed, including 8 children.

On March 28, 2023, the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyi, visited the Sumy region on a working visit. During the trip to the region, the Head of the Country took part in events on the occasion of the anniversary of the defense of Okhtyrka from the invaders, as well as presented the city community with the honorary title of “Hero City” and visited Trostianets.

In order to develop interregional cooperation, 52 events of an international nature were held, both in the economic and humanitarian spheres. Sumy region was visited by delegations and representatives of 19 countries: Estonia, USA, Switzerland, Germany, Czech Republic, France, Norway, Great Britain, Japan, Moldova, Canada, Italy, Sweden, Turkey, Uzbekistan, Israel, Belgium, Greece, Uga