АМЕРИКАНСЬКИЙ БІЗНЕСМЕН ТА ФІЛАНТРОП ГОВАРД ГРЕМ БАФФЕТ AMERICAN BUSINESSMAN AND PHILANTHROPIST HOWARD GRAHAM BUFFETT

Говард Грем Баффет — американський фермер, бізнесмен, філантроп, колишній виборний посадовець, а також голова і головний виконавчий директор Фонду Говарда Баффета (HGBF) — приватного благодійного фонду, що інвестує в глобальну продовольчу безпеку, пом’якшення конфліктів та боротьбу з торгівлею людьми.

Говард Баффет вперше відвідав Україну в 1991 році, ще до здобуття незалежності. Він повернувся лише у квітні 2022 року, через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії. Протягом 2022 та 2023 років він 10 разів відвідав постраждалі від війни райони України, в тому числі прифронтові населені пункти. Під час першої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у столиці України 8 червня 2022 року глава держави запросив Баффета підтримати наш народ у сільському господарстві, розмінуванні та реформі шкільного харчування.

З часу свого першого візиту під час війни у квітні 2022 року до кінця 2023 року Баффет інвестував або зобов’язався інвестувати в Україну 500 мільйонів доларів на підтримку малих фермерів; розмінування сільськогосподарських полів; допомогу Україні у розбудові потенціалу для розширення зусиль з розмінування; розбудову стратегічної інфраструктури, зокрема Центру Надлюдей у Львові; підтримку у придбанні протезів для цивільних осіб, які втратили кінцівки; надав понад 130 мільйонів продуктових та сімейних наборів на деокуповані території; розбудовував потенціал України у розслідуванні та притягненні до відповідальності за вчинення воєнних злочинів; надав фінансування для розробки моделі центральної виробничої кухні для шкільних обідів у Бучі; співпрацював з Укрзалізницею над створенням першого у світі кухонного потягу, який може працювати автономно протягом 5-7 днів під час відключення електроенергії і виробляти 70 тисяч обідів на тиждень; інвестував власний час і фотографію, щоб стати свідком звірств війни, проінформувати американський народ і зміцнити підтримку в Сполучених Штатах мужніх зусиль України, спрямованих на самозахист, відновлення суверенітету і відновлення своїх кордонів.

Баффет назвав агресію Росії в Україні “війною проти цивільного населення, глобальної продовольчої безпеки, демократії, свободи та суверенітету. Саме тому Україна відчайдушно потребує допомоги на лінії фронту, в деокупованих регіонах та для цивільного населення, яке постраждало від ворожих атак. Саме тому поліція потребує підтримки в документуванні та розслідуванні воєнних злочинів, і саме тому вся країна потребує підтримки в розмінуванні. Жорстокість, яку я бачив, як росіяни увічнюють в Україні, не піддається розумінню”.

Howard Graham Buffett is an American farmer, businessman, philanthropist, former elected official, and Chairman and CEO of the Howard G. Buffett Foundation (HGBF), a private charitable foundation investing in global food security, conflict mitigation, and efforts to combat human trafficking.

Howard Buffett first visited Ukraine in 1991, prior to independence. He did not return until April 2022, two months after Russia’s full-scale invasion. Over the course of 2022 and 2023, he visited war-affected areas in Ukraine, including front-line communities, 10 times. When he met with President Volodymyr Zelenskyy for the first time іn the Ukrainian capital on June 8, 2022, the head of state invited Buffett to support our people in agriculture, demining, and school nutrition reform.

Since that first war-time visit in April 2022 through the end of 2023, Buffett has invested or committed $500 million in Ukraine to support small-scale farmers; demine agricultural fields; help Ukraine build its capacity to scale up demining efforts; built strategic infrastructure, including the Superhumans Center in Lviv; provided support to purchase prosthetics for civilians who have lost limbs; provided more than 130 million meals and family necessity kits to deoccupied areas; built Ukraine’s capacity to investigate and prosecute war crimes; provided funding to develop a central production kitchen model for school lunches in Bucha; worked with Ukrzaliznytsia to create the world’s first kitchen train, which can operate autonomously for 5-7 days during blackouts and produce 70 thousand meals per week; and has invested his own time and photography to bear witness to the war’s atrocities and educate the American people and build support in the United States for Ukraine’s continuing courageous efforts to defend itself, restore its sovereignty, and reclaim its borders.

Buffett has called Russia’s aggression in Ukraine “a war against civilians, global food security, democracy, freedom and sovereignty. That is why Ukraine desperately needs help on the front line, in the de-occupied regions and for the civilian population affected by enemy attacks. It is why the police need support documenting and investigating war crimes, and why the whole country needs support in demining. The cruelty I have seen perpetuated by Russians in Ukraine is beyond comprehension”.