Президент Польської Республіки Анджей Дуда President of Poland
Andrzej Duda

Анджей Себастіян Дуда (пол. Andrzej Sebastian Duda; нар. 16 травня 1972, Краків) — польський юрист, політик і державний діяч, 8-й президент Республіки Польща.

Республіка Польща однією з перших країн ЄС прийняла мільйони українських громадян, які тікаючи від війни, знайшли прихисток на її території. Підтримка з боку братньої Польщі й надалі залишається багатовимірною як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Особливу роль у підтримці України відіграє Президент Республіки Польща Анджей Дуда.

Напередодні повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, 23 лютого 2022 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда відвідав Київ.

24 лютого 2022 року відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, під час якої було скоординовано взаємодію країн для припинення російського свавілля. Сталим є діалог на рівні глав держав і до сьогодні.

13 квітня 2022 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда спільно з президентами країн Балтії відвідав м.Київ та м.Бородянку. Глави держав регіону підтвердили готовність рішучої підтримки України на міжнародній арені, запевнили у готовності надання військової, фінансової та гуманітарної допомоги нашій державі, а також подальшої підтримки громадян України, які знайшли прихисток на території згаданих держав тікаючи від війни.

22 травня 2022 року Президент Республіки Польща Анджей Дуда відвідав м. Київ та виступив з промовою у Верховній Раді України, запевнивши у готовності надання Польщею всебічної підтримки України.

Президент Республіки Польща Анджей Дуда активно лобіював ухвалення Європейською Радою рішення про надання Україні статусу держави-кандидата на членство в ЄС.

На міжнародній арені займає незмінну рішучу позицію щодо важливості підтримки України, необхідності посилення тиску на росію для припинення війни проти нашої держави та відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. Активно підтримує діяльність Міжнародної Кримської платформи, а також зміцнення співпраці в рамках Люблінського трикутника.

“Куди б я не поїхав, я завжди підтримую Україну, підтримую кандидатство України в ЄС, ми також надаємо Україні підтримку по лінії НАТО”, – зазначив Президент Республіки Польща Анджей Дуда.

Andrzej Sebastian Duda (pol. Andrzej Sebastian Duda; born May 16, 1972, Krakow), Polish lawyer, politician and statesman, the 8th President of the Republic of Poland.

The Republic of Poland was one of the first EU countries to accept millions of Ukrainian citizens who fled the war and found safe place on its territory. Support from brotherly Poland is multidimensional both at the national and international levels.

The President of the Republic of Poland Andrzej Duda plays an exceptional role in supporting Ukraine.

On the eve of the full-scale invasion of russian troops on the territory of Ukraine the President of the Republic of Poland Andrzej Duda visited Kyiv on February 23, 2022.

On February 24, 2022, the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy held a phone conversation with the President of the Republic of Poland Andrzej Duda to coordinate joint efforts to stop Russian arbitrariness. The dialogue at the level of the Heads of State remains constant to this day.

On April 13, 2022, the President of the Republic of Poland Andrzej Duda, together with the presidents of the Baltic states, visited Kyiv and Borodyanka. The Heads of states of the region confirmed their readiness to resolutely support Ukraine in the international arena, assured of their readiness to provide military, financial and humanitarian assistance to our state, as well as further support for citizens of Ukraine who found shelter on the territory of the mentioned states fleeing the war.

On May 22, 2022, the President of the Republic of Poland Andrzej Duda visited Kyiv and delivered a speech in the Verkhovna Rada of Ukraine, assuring Poland’s readiness to provide comprehensive support to Ukraine.

The President of the Republic of Poland Andrzej Duda actively lobbied for the adoption by the European Council of a decision to grant Ukraine the status of a candidate state for EU membership.

In the international arena the President of the Republic of Poland Andrzej Duda takes an unchanging decisive position regarding the importance of supporting Ukraine, the need to increase pressure on russia to end the war against our state and restore the territorial integrity of Ukraine within internationally recognized borders. President Andrzej Duda actively supports the activities of the International Crimea Platform, as well as the strengthening of cooperation within the framework of the Lublin Triangle.

“Wherever I go, I always support Ukraine, I support Ukraine’s candidacy for the EU, we also support Ukraine through NATO,” said President of Poland Andrzej Duda.