Голова Ради Міністрів Республіки Польща Матеуш Моравецький Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Poland Mateusz Jakub Morawiecki

Матеуш Якуб Моравецький — (пол. Mateusz Jakub Morawiecki; нар. 20 червня 1968, Вроцлав) — польський державний діяч. Голова Ради Міністрів Республіки Польща.

Рішуче засудив збройний напад Росії на Україну та дії Кремля, спрямовані на підрив європейської безпеки. Є твердим прихильником консолідованої міжнародної підтримки України задля перемоги над агресором. Матеуш Моравецький переконаний, що «Імперська Росія може бути переможена – завдяки Україні та нашій підтримці. Перемога у цій війні – лише справа нашої послідовності та рішучості».

Як глава Уряду Республіки Польща активно залучає інструментарій у рамках ЄС і НАТО для надання Україні військової, фінансової та гуманітарної допомоги для протидії агресії РФ. Дії російської армії в Ірпені, Бучі та інших містах охарактеризував як геноцид проти українського народу і виступив з ініціативою створення Міжнародної комісії з питань розслідування акту геноциду в Україні. Активно і послідовно підтримує запровадження найжорсткіших санкцій проти РФ. Виступив із закликом конфіскувати «заморожені» російські активи за кордоном для їх спрямування на відбудову України. Підтримує законодавчі ініціативи, спрямовані на допомогу громадянам України, які прибули до Польщі, рятуючись від війни.

М.Моравецький є прибічником поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща. Підтримує членство України в ЄС і курс нашої держави на євроатлантичну інтеграцію.

Разом із главами урядів Словенії Я.Яншою і Чехії П.Фіалою був у складі офіційної делегації, яка першою відвідала Україну 15 березня 2022 р. з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Mateusz Jakub Morawiecki — (pol. Mateusz Jakub Morawiecki; born June 20, 1968, Wrocław) Polish statesman. Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Poland.

He strongly condemned Russia’s armed attack on Ukraine and the Kremlin’s actions aimed at undermining European security. He is a firm supporter of consolidated international assistance for Ukraine to defeat the aggressor. Mateusz Moravetsky is convinced that “Imperial Russia can be defeated – thanks to Ukraine and our support. Victory in this war is only a matter of our consistency and determination.”

As the head of the Government of the Republic of Poland, he actively engages tools within the framework of the EU and NATO to provide Ukraine with military, financial and humanitarian aid to counter the aggression of the Russian Federation. He described the actions of the Russian army in Irpin, Bucha and other cities as genocide against the Ukrainian people and initiated the creation of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine. He actively and consistently supports the introduction of the toughest sanctions against the Russian Federation. He called for the confiscation of “frozen” Russian assets abroad in order to direct them to the reconstruction of Ukraine. He supports legislative initiatives aimed at helping Ukrainian citizens who came to Poland fleeing the war.

M. Moravetsky supports deepening the strategic partnership between Ukraine and the Republic of Poland. He supports Ukraine’s membership in the EU and its course towards Euro-Atlantic integration.

Together with the heads of the governments of Slovenia and the Czech Republic, Janez Janša, and Petr Fiala, he was a member of the official delegation that was the first to visit Ukraine on March 15, 2022, since the full-scale invasion of Russia.