ПРЕЗИДЕНТ РУМУНІЇ КЛАУС ЙОХАННІС PRESIDENT OF ROMANIA KLAUS IOHANNIS

Президент Румунії К.Йоханніс: «Україна є жертвою російської агресії. Усі негативні наслідки цієї глобальної агресії є прямим наслідком дій, які суперечать міжнародному праву. Міжнародна спільнота має зобов’язання підтримувати Україну для відсічі агресії та перемоги в цій війну задля звільнення країни. Румунія продовжуватиме твердо підтримувати Україну, і будь-яка підтримка безпеки України є фактично підтримкою безпеки Румунії та її громадян».

З першого дня російського повномасштабного вторгнення в Україну К.Йоханніс рішуче засудив військову агресію росії та виступив на захист незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, активно долучившись до зусиль, спрямованих на консолідацію міжнародної підтримки нашої Держави (у тому числі у рамках міжнародних організацій), насамперед, шляхом невідкладного надання оборонної, гуманітарної та економічної допомоги, К.Йоханніс підтверджує сталу підтримку Україні, українському народу «стільки, скільки буде потрібно». Активно просуває підтримку вступу України в ЄС та НАТО. Є активним прибічником запровадження міжнародних механізмів притягнення до відповідальності винних у вчиненні злочину агресії, військових злочинів, злочинів проти людяності та злочину геноциду в Україні.

16 червня 2022 р. Президент Румунії К.Йоханніс здійснив візит в Україну, в ході якого відвідав звільнені від агресора міста Київщини.

З перших днів війни росії проти України дружня Румунія надала прихисток та першу необхідну допомогу українським громадянам, які прибули до Румунії у зв’язку з війною.

President of Romania K.Iohannis: “Ukraine is a victim of russian aggression. All the negative consequences of this global aggression are a direct consequence of actions that contradict international law. The international community has an obligation to support Ukraine to repel aggression and win this war for the country’s liberation. Romania will continue to firmly support Ukraine, and any support for Ukraine’s security is actually support for the security of Romania and its citizens.”

From the first day of the russian full-scale invasion of Ukraine, K.Iohannis strongly condemned Russia’s military aggression and spoke in defence of the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, actively joining efforts aimed at consolidating international support for our State (including within the framework of international organizations), first of all, through the immediate provision of defensive, humanitarian and economic aid.

K.Iohannis confirms constant support for Ukraine, the Ukrainian people “as long as it will be needed”. Actively promotes the support for Ukraine’s accession to the EU and NATO. He is an active supporter of the introduction of international mechanisms for bringing to justice those guilty of the crime of aggression, war crimes, crimes against humanity, and the crime of genocide in Ukraine.

On June 16, 2022, the President of Romania, K. Iohannis, paid a visit to Ukraine, during which he visited the towns of the Kyiv Oblast, liberated from the aggressor.

From the first days of russia’s war against Ukraine, friendly Romania provided shelter and the first necessary assistance to Ukrainian citizens who arrived in Romania in connection with the war.