Прем’єр-міністр Республіки Словенія Янез Янша Prime Minister Republic of Slovenia Janez Janša

Янез Янша (1958 р.н.) – словенський державний та політичний діяч. У 1982 р. закінчив факультет соціології, політології та журналістики Люблянського університету. Після закінчення університету стажувався в Республіканському секретаріаті оборони.

Протягом 1983-1986 рр. займався діяльністю, направленою на протистояння тодішній комуністичній системі, написав низку критичних статей. У 1987 р. став співзасновником комп’ютерної компанії MikroAda, яка одночасно виступала технічною базою для дисидентської діяльності.

У 1990-1994 рр. був Міністром оборони Словенії. Головні досягнення на посаді: формування першої словенської армії, яка разом із словенською поліцією захищала країну в червні 1991 р. від агресії югославської армії та забезпечила отримання незалежності. У 2000 р. Я.Яншу обрано вдруге на посаду Міністра оборони.

9 жовтня 2004 р. Я. Янша був призначений Державними Зборами Словенії на посаду Прем’єр-міністра. На посаді перебував до 2008 р.

3 березня 2020 р. на черговій сесії Державних Зборів Словенії лідера Словенської демократичної партії Я.Яншу було втретє обрано Прем’єр-міністром країни.

Я.Янша неодноразово демонстрував свою підтримку Україні, її євроатлантичному та євроінтеграційному курсу, а також наголошував на важливості санкційної політики ЄС проти росії.

З самого початку повномасштабної військової агресії російської федерації проти України Янез Янша висловив тверду позицію щодо підтримки нашої держави та перебуваючи на посаді Прем’єр-міністра Словенії продемонстрував рішучість і сміливість, ставши одним із перших політичних діячів, які відвідали Київ з візитом 15 березня 2022 року в умовах наступу на місто російських військ.

28 березня 2022 року Посольство Республіки Словенія в Україні одне із перших відновило свою роботу в Києві після відповідного рішення словенського уряду.

З перших днів війни росії проти України дружня Республіка Словенія надає військову, фінансову та гуманітарну підтримку українській державі та українському народу, надає прихисток та першу необхідну допомогу українським громадянам, які прибули до Словенії у зв’язку з війною.

Janez Janša (born in 1958) is a Slovenian statesman and politician. In 1982, he graduated from the Faculty of Sociology, Political Science, and Journalism at Ljubljana University. After graduating, he interned at the Republican Secretariat of Defense.

During 1983-1986, he was engaged in activities aimed at opposing the communist system of that time and wrote several critical articles. In 1987, he co-founded the computer company MikroAda, which simultaneously served as a technical base for dissident activities.

In the years 1990-1994, he was the Minister of Defense of Slovenia. The main achievements in office were the formation of the first Slovenian army, which along with the Slovenian police, defended the country in June 1991 from the aggression of the Yugoslav army and ensured independence. In 2000, for the second time J. Janša has been elected to the post of Minister of Defense.

On October 9, 2004, J. Janša was appointed by the National Assembly of Slovenia to the post of Prime Minister. He held the position until 2008.

On March 3, 2020, at the regular session of the National Assembly of Slovenia, the leader of the Slovenian Democratic Party, J. Janša, was elected for the position of Prime Minister for the third time.

J. Janša has constantly demonstrated his support for Ukraine, its Euro-Atlantic and European integration course, and emphasized the importance of the EU sanctions policy against russia.

From the very beginning of the full-scale military aggression of the russian federation against Ukraine, Janez Janša outspeaks a firm position in support of our state and, being the Prime Minister of Slovenia, demonstrates firmness and courage, as he was one of the first political figures to visit Kyiv on March 15, 2022, in a time of the russian troops’ attack on the city.

On March 28, 2022, the Embassy of the Republic of Slovenia in Ukraine was among the premier ones to resume its work in Kyiv, following the relevant decision of the Slovenian government.

Since the first days of russia’s war against Ukraine, the friendly Republic of Slovenia provides military, financial, and humanitarian support to the Ukrainian state and the Ukrainian people, as well as gives shelter and the first necessary assistance to the Ukrainian citizens who are fleeing the war and arriving to Slovenia.