Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре The Prime Minister of Norway Jonas Gahr Støre

Прем’єр-міністр та лідер правлячої Робітничої партії Норвегії Йонас Гар Стьоре з перших днів повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року виступає за повну та всебічну підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

Як Прем’єр-міністр Норвегії він здійснив вагомий особистий внесок у формування міжпартійного консенсусу в Норвегії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України; збільшення асигнувань на військову та гуманітарну допомогу Україні, посилення санкцій проти росії; реалізацію низки ініціатив щодо сприяння зміцненню українсько-норвезького міждержавного партнерства та розвитку двостороннього міжнародного діалогу.

Також вирішальною є роль Прем’єр-міністра у виробленні позиції норвезького істеблішменту щодо розширення військової та гуманітарної допомоги Україні. Так, цивільна та гуманітарна допомога надана Україні Королівством Норвегія. на чолі з Прем’єр-міністром в 2022-2023 рр. складає 8.3 млрд. дол. США та 5.4 млрд. дол. США на військові потреби.

Зокрема, внесено низку змін до норвезького законодавства щодо посилення санкцій проти росії, надання Україні всеосяжної військово-технічної допомоги, зокрема збільшено оборонний бюджет країни на 300 млн. дол. США, частину з яких передбачено для військової підтримки України.

«Мільйони українців тікають від жахів війни. Інші зараз переживають холодну зиму в Україні без води та світла. Від імені Норвегії я сказав Президенту Зеленському, що боротьба українців – це також наша боротьба. Вони відстоюють право на свободу, демократію та незалежність. Тому й наступного року ми будемо допомагати українцям, надавати екстрену гуманітарну та військову допомогу. І шляхом залучення переселенців до роботи та до спільноти тут, у Норвегії» – зазначив Прем’єр-міністр Королівства Норвегії Й.Г.Стьоре під час виступу із заключною промовою 2022 року.

From the first days of the full-scale invasion of Russia on February 24, 2022, the Prime Minister and leader of the ruling Labor Party of Norway, Jonas Gahr Støre, has been advocating for the full and comprehensive support of Ukraine in the fight against Russian aggression.

As the Prime Minister of Norway, he made a significant personal contribution to the formation of an inter-party consensus in Norway in support of the sovereignty and territorial integrity of Ukraine; increase in allocations for military and humanitarian aid to Ukraine, strengthening of sanctions against Russia; implementation of a number of initiatives to promote the strengthening of the Ukrainian-Norwegian intergovernmental partnership and the development of bilateral international dialogue.

The role of the Prime Minister in developing the position of the Norwegian establishment regarding the expansion of military and humanitarian aid to Ukraine is also crucial. In this regard, civil and humanitarian aid provided to Ukraine by the Kingdom of Norway led by the Prime Minister in 2022-2023 was 8.3 billion USD and 5.4 billion USD for military needs.

In particular, a number of changes have been made to Norwegian legislation regarding the strengthening of sanctions against Russia, the provision of comprehensive military and technical assistance to Ukraine, in particular, the country’s defense budget has been increased by $300 million USD, part of which is intended for military support of Ukraine.

“Millions of Ukrainians are fleeing the horrors of war. Others are currently experiencing a cold winter in Ukraine without water and electricity. On behalf of Norway, I told President Zelenskyy that the struggle of Ukrainians is also our struggle. They defend the right to freedom, democracy and independence. Therefore, next year too, we will help Ukrainians, provide emergency humanitarian and military aid. And by attracting immigrants to work and to the community here in Norway” – said the Prime Minister of the Kingdom of Norway J.H. Støre during the closing speech of 2022.