Глава Уряду Іспанії Педро Санчес Перес-Кастехон President of the Government of Spain Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Педро Санчес Перес-Кастехон народився 29 лютого 1972 р. у м. Мадриді – Глава Уряду Іспанії, лідер Іспанської соціалістичної робітничої партії.

Іспанія послідовно підтримує суверенітет та територіальну цілісність України, співавтор багатьох резолюцій ГА ООН з цього приводу. Підтримала усі пакети санкцій проти рф та виступає за їх посилення. Виступає за притягнення країни-агресора до міжнародної відповідальності. 15 березня 2022 р. Рада Міністрів ухвалила звернення до Міжнародного кримінального суду з проханням провести розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, скоєних в Україні внаслідок російської агресії, які могли мати місце з 21 листопада 2013 р.

Приєдналася до справи України проти рф у Міжнародному суді ООН за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також до справи в ЄСПЛ за міждержавною заявою України проти рф № 11055/22.

Підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

У березні 2022 р. Глава Уряду Іспанії П.Санчес ухвалив рішення про поставки Україні не лише захисного спорядження, але й летальної зброї. Іспанія – один з найбільших контрибуторів до Європейського фонду миру (EPF) для військових потреб України. Внесок до EPF на потреби ЗСУ складає 8,7% з 2,5 млрд євро.

Уряд Іспанії виділив Україні 38 млн євро (найбільший пакет допомоги, наданий іншій країні). Через Європейський механізм цивільного захисту Іспанія надіслала 150 тон гуманітарної допомоги, з них 70 т медикаментів.
Виділила 1,5 млн. євро до спеціального фонду Іспанія-ЮНЕСКО для збереження культурної спадщини України, який передбачає створення у Львові «Центру збереження та захисту української культурної спадщини».

Першою серед країн ЄС запровадила програму «тимчасового захисту» для тимчасово переміщених осіб з України. З 24 лютого до Іспанії прибуло понад 157 тис гр. України (4-й найбільший показник серед країн ЄС), яким надаються безкоштовні послуги з пошуку роботи, мовної адаптації, лікування, навчання дітей. Українська громада в Іспанії, з урахуванням ТПО, налічує близько 250 тис. осіб.

Під час міжнародної Конференції з відновлення України (4-5 липня 2022, Лугано, Швейцарія) анонсувала виділення нашій країні допомоги на суму 250 млн євро, які розподілятимуться через МФО.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón was born on February 29, 1972 in Madrid – President of the Government of Spain, leader of the Spanish Socialist Workers’ Party.

Spain has consistently supported the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, co-authored many UN GA resolutions on this issue. Spain supported all packages of sanctions against Russia and advocates for their strengthening. Advocates for bringing the aggressor country to international justice. On March 15, 2022, the Council of Ministers adopted an appeal to the International Criminal Court with a request to investigate war crimes, crimes against humanity and genocide committed in Ukraine as a result of Russian aggression, which may have taken place since November 21, 2013.
Joined the case of Ukraine vs Russia in the International Court of Justice under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, as well as the case in the ECHR under the interstate application of Ukraine vs Russia № 11055/22.

Supported granting Ukraine the status of a candidate country for EU membership.

In March 2022, Spanish Prime Minister P. Sanchez decided to supply Ukraine with not only defensive equipment, but also lethal weapons. Spain is one of the largest contributors to the European Peace Fund (EPF) for the military needs of Ukraine. The contribution to the EPF for the needs of the Armed Forces of Ukraine amounts to 8.7% of 2.5 billion euros.

The Government of Spain has allocated 38 million euros to Ukraine (the largest aid package provided to another country). Through the EU Civil Protection Mechanism Spain sent 150 tons of humanitarian aid, including 70 tons of medicines.

Allocated 1.5 million euros to the Spain-UNESCO Special Fund for the preservation of cultural heritage of Ukraine, which provides for the establishment of the “Center for the preservation and protection of Ukrainian cultural heritage” in Lviv.

Spain was the first among the EU countries to introduce a program of “temporary protection” for temporarily displaced persons from Ukraine. Since February 24, more than 157 thousand Ukrainians have arrived in Spain (the 4th largest number among the EU countries), who are provided with free services for job search, language adaptation, medical treatment, education of children. The Ukrainian community in Spain, including IDPs, includes about 250 thousand people.

During the International Ukraine Recovery Conference (July 4-5, 2022, Lugano, Switzerland) announced the allocation of assistance to our country in the amount of 250 million euros, which will be distributed through IFOs.